Discovery lkpg.jpg
 

Här anmäler du dig till Discovery – tematräffar med Bibeln i fokus!

Vi träffas varannan onsdag, udda veckor från kl. 19.00, med start den 23 oktober.
Datum för träffarna hösten 2019 är alltså den 23/10, 6/11, 20/11 och 4/12. Träffarna fortsätter sedan under våren 2020.
Lokal: Bilda Gårdshuset, Junkersgatan 1, Linköping
(gamla riksbankshuset bredvid Folkungaskolan – ingång från innergården).

Vid varje träff inriktar vi oss på ett särskilt tema/ämne och deltagarna är med och påverkar vilka ämnen som tas upp. Efter en inledande presentation om vad Bibeln säger om det aktuella ämnet samtalar vi gemensamt om ämnet och söker ytterligare i Bibeln efter Guds perspektiv. Hur bör vi som Jesu lärjungar förhålla oss till Bibelordet? Finns det en enhetlig tolkning av vad Bibeln lär eller kan man tolka på olika sätt? Hur har det påverkat deltagarnas liv?

Ett huvudsyfte med Discoveryträffarna är att ge deltagarna tillfälle att lära känna Gud mer – att få större kunskap om Honom och att få utvecklas som Jesu lärjungar. Det gör vi i första hand genom att studera Hans Ord, Bibeln, bearbeta det vi läser och tillämpa det vi läser och lär oss i våra liv.

Paulus ord i Kol 1:9–10 beskriver syftet med Discovery på ett bra sätt: "Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga Honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud."

Välkommen att anmäla dig här nedan till Discovery!

Ledare: Lasse & Anneli Alfredsson
Lasse.Alfredsson@gmail.com
0734-619653

Namn *
Namn
____________
Eftersom Bibeln är den främsta referensramen i vår tro, vår Gudsbild, allmänt i våra kristna liv och i våra Discoveryträffar, så kommer de inledande samlingarna att handla om Bibeln själv. Vi kommer bland annat att allmänt ta upp vilka delar den innehåller, hur den tillkommit, olika grundtexter och bibelöversättningar samt om bibelsyn. Därefter kan vi studera och samtala om vad Bibeln lär oss om olika ämnen och frågor. Nedan finns några av många möjliga ämnen att ta upp på Discoveryträffarna. Placera om ämnena i den ordning du själv vill prioritera dem! Vi inleder med de ämnen som de flesta placerar först och bestämmer sedan tillsammans vilka ämnen som tas upp i senare Bibelfokusträffar.
Markera de ämnen du tycker är mest intressanta *