Lifecenter är en växande, vibrerande och mångkulturell kyrka på fyra platser – Västerås, Eskilstuna, Linköping och Ludvika med huvudcampus i Västerås.

Vi är en kyrka för människor i alla åldrar, och från alla bakgrunder som gjort Lifecenter till vårt andliga hem. Vi brinner för att hjälpa människor att hitta ett nytt liv genom en tro på Jesus. Kyrkan ska vara en plats full av liv, en plats där vi hittar vänner och kan göra något viktigt för andra.

Med enkla ord sammanfattar vi frågan om Gud så här: Gud kom till oss så att vi kan komma till honom. Människor och Gud är vår passion.


IMG_0079.JPG

Våra Pastorer

Per-Johan och Ulrica Stenstrand har tjänat Lifecenter sedan starten år 2000.

”Det är en verklig förmån för oss att vara pastorer i Lifecenter. Hela det team av människor som vi får göra kyrka med varje dag inspirerar oss framåt. Lifecenter är drömmen om en kyrka där våra barn skulle kunna trivas och växa i sin tro. Våra barn som nu är vuxna och gifta: Robert med Amanda, Victoria med Luke fortsätter drömma samma dröm.”


NÄTVERK OCH SAMARBETEN    

Hillsong Family

”Like-spirited, forward thinking, kingdom-building visionaries and ministries”. Så beskriver Brian och Bobbie Houston Hillsong Family-nätvärket som vi är en del av. Mer info: www.hillsong.com/family

Pingst FFS

Lifecenter är en del av Pingst, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se


Vår Tro

1. Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och det enda auktoritativa, ofelbara
Gudsordet.
2. Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fadern, Sonen och den Helige Ande.
3. Vi tror på att Jesus Kristus är Gud, jungfrufödelsen, Jesus syndfria liv, hans
under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han dog för oss,
hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och
hans återkommande i makt och ära.
4. Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i
Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.
5. Vi tror på det bibliska dopet av troende genom nedsänkning.
6. Vi tror på dopet i den Helige Ande, med tungotalet som tecken efter
Andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.
7. Vi tror på möjligheten till ett gudfruktigt liv genom den Helige Andes verk
i den kristne
8. Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.
9. Vi tror på att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet
och att det är nödvändigt att betjäna människor på livets alla områden.