Vision

Multitudes Experiencing Life Transformation.

 
 

We see multitudes of people experiencing life transformation. 
A Church that attracts and gathers the broken and lost and those who never thought they needed a Saviour. 
A Church that equips, multiplies and releases disciples and leaders. We see a Church that grows so strong and big so it’s visible and heard of in the city. 
A Church that expands and has influence in the world. 
We see a Church filled with followers of Jesus. 
A Church bold in faith, passionate about people and relevant in the way it communicates the gospel to its generation. 

We see a Church with Jesus and His Word at the center. 
A Church that passionately worships Him. 
A Church open for everyone who meets Jesus for the first time, and for those who return home again. 
We see a Church full of resources, creativity and hope. 
A Church that loves all generations and nationalities. 
A Church that believes in God’s ability to do the impossible.

 
 

Vår Tro

1. Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och det enda auktoritativa, ofelbara
Gudsordet.
2. Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fadern, Sonen och den Helige Ande.
3. Vi tror på att Jesus Kristus är Gud, jungfrufödelsen, Jesus syndfria liv, hans
under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han dog för oss,
hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och
hans återkommande i makt och ära.
4. Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i
Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.
5. Vi tror på det bibliska dopet av troende genom nedsänkning.
6. Vi tror på dopet i den Helige Ande, med tungotalet som tecken efter
Andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.
7. Vi tror på möjligheten till ett gudfruktigt liv genom den Helige Andes verk
i den kristne
8. Vi tror på uppståndelsen för såväl frälsta som förlorade, de frälsta till
evigt liv och de förlorade till evig förtappelse.
9. Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.
10. Vi tror på att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet
och att det är nödvändigt att betjäna människor på livets alla områden.

Donec consectetur, odio eget porta varius, orci mauris viverra ante, eget egestas turpis sapien vel orci.

NÄTVERK OCH SAMARBETEN    

Hillsong Family

”Like-spirited, forward thinking, kingdom-building visionaries and ministries”. Så beskriver Brian och Bobbie Houston Hillsong Family-nätvärket som vi är en del av. Mer info: www.hillsong.com/family

Pingst FFS

Lifecenter är en del av Pingst, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se

 
 
IMG_0079.JPG

Våra Pastorer

Per-Johan och Ulrica Stenstrand har tjänat Lifecenter sedan starten år 2000.

”Det är en verklig förmån för oss att vara pastorer i Lifecenter. Hela det team av människor som vi får göra kyrka med varje dag inspirerar oss framåt. Lifecenter är drömmen om en kyrka där våra barn skulle kunna trivas och växa i sin tro. Våra barn som nu är vuxna och gifta: Robert med Amanda, Victoria med Luke fortsätter drömma samma dröm.”