We are launching!

 
 

Hej vänner!
(For English, see below)

 Det är med stor glädje vi vill inbjuda dig till vår ”Launch-gudstjänst” här i Lifecenter Linköping. Drygt tre år har gått sen vi påbörjade församlingsplanteringen och vi är så glada och tacksamma för alla som varit med på olika sätt under den resan och det vi fått se Gud göra såhär långt. Nu har vi äntligen tagit klivit och startat gudstjänst varje söndag och det vill vi fira ordentligt samtidigt som vi också gör ett mer offentligt avstamp som kyrka här i staden Linköping – vår officiella launch.

 Så välkommen att både fira det som varit men framförallt blicka framåt mot det vi tror, ber och hoppas på att få se här i Linköping – den 13 oktober 16.00 i Folkungaskolans aula. Vi klipper bandet, avskiljer familjen Öberg som campuspastorer, äter tårta och firar naturligtvis gudstjänst tillsammans.

Lokalen rymmer många, teamen står redo och tårta kan köpas i mängd så varför inte också ta chansen att bjuda med fler av dina vänner och familj som får fira med oss. Låt oss tillsammans göra detta till en fantastisk söndag, det vore inte detsamma utan dig!

 Naturligtvis har vi också LifeKidz för barnen och tolkning till engelska för våra internationella gäster.

 Var? Folkungaskolans aula (ingång via skolans baksida).
När? 13 oktober 16.00
Hur? Som du är, med förväntan.

 Varmt välkommen!

 

I Kristus,
Per-Johan och Ulrica Stenstrand
Joel och Josefine Öberg

 (Psst; naturligtvis är du välkommen på gudstjänst innan dess med, och nu möts vi varje söndag i Baptistkyrkans lokaler, Klostergatan 46)

 

 

 

Hello friends!
It is with great joy that we’d like to invite you to our “Launch Sunday” here in Lifecenter Linköping. Three years has gone by since we began the pioneering work of churchplanting and we are so grateful for everyone that has in some way been a part of that journey and for everything we’ve seen God do so far. Now finally we have taken the step to celebrate Sunday service every Sunday and we want to take the chance to celebrate that as well as make a public declaration that we have planted a church here in Linköping – our official launch.

 So welcome in joining us as we celebrate both what has been but foremost look ahead to what we believe, pray and hope to see here in Linköping – October 13th 4pm at Folkungaskolans aula. We’ll cut the ribbon, pray for Joel & Josefine Öberg our campuspastors, eat cake and of course worship together.

There is room for many, the teams are ready to host you and we can buy cake in bulk so why not take the chance to invite your friends and family to come along and celebrate with us. Let’s make this a Sunday to remember – and you know it won’t be the same without you!

 

Where? Folkungaskolans aula (entrance at the back of the school).
When? October 13th 4pm.
How? As you are, with expectation.

 Of course we’ll have LifeKidz for the kids and translation to English available (throught the app “BeONAIR LISTENER” so bring your smartphone and headphones).

 Very welcome!

 In Christ,
Per-Johan & Ulrica Stenstrand
Joel & Josefine Öberg

 (And hey, of course you are welcome to join us before that. We normally meet every Sunday 4pm at Baptistkyrkan, Klostergatan 46).

 

 
 
LC.Lkpg190929-5405.jpg