KINGDOM BUILDERS FORMULÄR

Lifecenter Church står mitt i en spännande expansion och förnyelse. Vi har nya campusar och pionjärarbeten samtidigt som vi upplever och söker förnyelse i det arbete som varit vår huvudbas sedan kyrkans start. 

Detta är Lifecenters kärna, vi är ständigt på väg och vill inte på något sätt slå oss till ro med det vi redan sett hända. Det finns mer för oss och vi är fyllda av vision för det som skall komma.

Kingdom Builders är helt avgörande för att vi skall kunna genomföra det Gud lagt på våra hjärtan. Vi tror verkligen att Gud kallar människor som passionerat brinner för Guds rike att på ett särskilt sätt bära Lifecenters vision både strategiskt och finansiellt. 

Vår uppmuntran och utmaning till dig är att du gör tre saker:
BE - sök Gud i bön för att få klarsyn över den roll du vill spela som Kingdom Builder
BESLUTA - fyll i det konfidentiella formuläret på denna sida
BYGG - planera och bygg din framtid så att du kan genomföra det du beslutat dig för.

 
Namn *
Namn
Om du vill ge mot faktura