Blessed to be a Blessing

Heart for the House har genom åren gett oss möjlighet att expandera Lifecenter Church för att fler skall lära känna Jesus. Det är en årlig insamling utöver vårt tionde som ger oss kraft att förverkliga vår vision om ett förvandlat Sverige.
Lifecenter är inte uppbyggt genom några få människors uppoffringar, utan på engagemang och hängivenhet från alla oss som kallar kyrkan sitt hem. Det är vår önskan och bön att också du skall uppleva glädjen i att vara med och satsa.
Heart for the House handlar inte om att alla kan ge lika mycket men vi kan alla ge med samma generösa inställning. ”Blessed to be a blessing”.

Vi är fyllda med förväntan inför vad 2019 kommer att betyda för vår kyrka och för de människor som vi hjälper och når tack vare din gåva. Oavsett vilken plats du bor på, glöm inte bort att vi hör ihop. Vi är EN kyrka på flera platser.

Tack för din gåva!
Per-Johan & Ulrica Stenstrand
Senior Pastors

”Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja”.

2 Kor 8:5


Att tillbe Jesus är i vår församlings centrum. Under våren kommer våra musiker och sångare spela in ny musik på svenska och släppa den på olika plattformar.

Att tillbe Jesus är i vår församlings centrum. Under våren kommer våra musiker och sångare spela in ny musik på svenska och släppa den på olika plattformar.

Den 29-30 mars 2019 gör vi konferensen ”This is Life” tillsammans med alla våra campusar. I centrum av konferensen finns vår spännande resa som församling från start till där vi är i dag.

Den 29-30 mars 2019 gör vi konferensen ”This is Life” tillsammans med alla våra campusar. I centrum av konferensen finns vår spännande resa som församling från start till där vi är i dag.


Lifecenter fyller snart 20 år och redan nu tar vi ut kursen med en stor satsning för att presentera Jesus för Västerås. Ingen skall kunna missa att Jesus är världens hopp!

Lifecenter fyller snart 20 år och redan nu tar vi ut kursen med en stor satsning för att presentera Jesus för Västerås. Ingen skall kunna missa att Jesus är världens hopp!

Vi fortsätter stötta Watotos fadderarbete, A21’s arbete mot trafficking och  församlingsplantering genom Eurolead. Vi är en del av Hillsong Family där vi tillsammans bidrar till att expandera Guds rike globalt, det är mission i verklig handling.

Vi fortsätter stötta Watotos fadderarbete, A21’s arbete mot trafficking och
församlingsplantering genom Eurolead. Vi är en del av Hillsong Family där vi tillsammans bidrar till att expandera Guds rike globalt, det är mission i verklig handling.


Under 2019 tar vi nästa steg med gudstjänster varje söndag i Linköping. I Ludvika vill vi göra riktade insatser för att nå regionens tonåringar och familjer. I Västerås, som är vår huvudbas, vill vi bland annat göra en citysatsning för att nå nya människor.

Under 2019 tar vi nästa steg med gudstjänster varje söndag i Linköping. I Ludvika vill vi göra riktade insatser för att nå regionens tonåringar och familjer. I Västerås, som är vår huvudbas, vill vi bland annat göra en citysatsning för att nå nya människor.

Lifecenter Church brinner för människor i utsatta situationer. Vi fortsätter hjälpa nysvenskar till ett nytt liv i Sverige. I vårt närområde i Västerås stöder vi Familjecentrum.

Lifecenter Church brinner för människor i utsatta situationer. Vi fortsätter hjälpa nysvenskar till ett nytt liv i Sverige. I vårt närområde i Västerås stöder vi Familjecentrum.


Årets insamling sker den 18 november på alla våra campusar, Västerås, Linköping och Ludvika. Du hittar talong och information om hur du ger i samband med en gudstjänst.