Lifecenter Creative är involverade i väldigt mycket, till exempel lovsång, production, venue design, kidz lovsång, media, design och mycket mer! Vi tror att alla är kreativa och har något att bidra med för att utrycka vår tro! 

Om du är intresserad av att vara med - om du kan sjunga, spela instrument, göra videor, ta foton eller vill lära dig något av det? Prata med oss!