”Jag kallar er vänner”

Bibeln har mycket att säga om vänskap och erbjuder principer som är högaktuella i ett land som Sverige där ensamheten av vissa kallas för vår tids folksjukdom. Jesus själv kallar oss vänner. Vi vill vara en kyrka där du kan hitta autentiska och långvariga vänskapsrelationer. Hör mer om detta kommande söndagar i alla våra gudstjänster.