Vi tror på bönens kraft, att Gud kan förändra situationer när vi inkluderar honom i både stora och små beslut.

Regelbunden bön är något av det mest grundläggande i en kristens liv. För en del av oss kommer det lättare och för en del kan det kännas svårt att få till. I den här serien kommer du både att inspireras och utmanas att komma igång med bönen i vardagen.

Vi tror att Gud under dessa veckor kommer att dra dig och hela vår kyrka närmare sig och hjälpa oss att få tag i Hans vilja för 2016.