Omstrukturering av vårt informationsflöde

Det händer så mycket roliga och spännande saker hela tiden i Lifecenter som man inte vill missa. Under de senaste veckorna har vi funderat och jobbat på hur vi på bästa sätt ska kunna komma ut med information för att nå så många som möjligt.

Lifecenter växer, både i antalet som gör detta till sitt hem och i antalet platser där vi finns som kyrka. För några år sedan startade vi i Eskilstuna och nyligen utannonserade vi att Gud även lett oss till Linköping. Vi kommer att fortsätta att expandera till nya städer, men vi kommer alltid att förbli EN kyrka på många platser. Vi är bättre och starkare tillsammans!

För att kommunicera ut detta kommer vi att slå ihop alla våra sociala media-konton till ett gemensamt och officiellt konto för respektive kanal.

Vad innebär detta?

Det innebär kort att vi startar en ny Facebooksida som heter Lifecenter Church. Våra nuvarande Facebooksidor för Västerås och Eskilstuna kommer att samexistera fram till 23 november och sedan tas de bort helt.

På Instagram går vi över till att använda ett konto som redan existerar med det korta namnet @lifecenter. Vårt konto @lifecentereskilstuna kommer också att samexistera fram till 23 november och sedan tas det bort helt.

Twitter förblir oförändrad då vi alltid bara haft ett gemensamt konto.

Vad händer med den lokala prägeln?

Vi tror att den här förändringen kommer att hjälpa oss allesammans med hjärta för Lifecenter att kunna veta och följa allt det fantastiska som Gud gör på alla de platser där vi finns. Vi kommer kunna fira segrarna tillsammans oavsett var de äger rum och vi kommer kunna be för varandra mer konkret när vi har koll på vad som händer.

Men självklart kommer det finnas saker av väldigt lokal art som kanske inte intresserar alla. Så för att inte överösa oss med information har vi redan under några månader arbetat med lokala infogrupper på Facebook som nu kommer att spela en ännu viktigare roll.

Vad ska jag göra nu?

Ditt nästa steg nu är att se till att du följer oss på samtliga kanaler samt går med i en lokal infogrupp. Alla länkar hittar du nedan.

 

Våra aktuella gemensamma kanaler

Nya Facebooksidan Instagram Twitter

 

Lokala inforgrupper på Facebook (inloggning krävs)

Västerås Eskilstuna

 

Och om jag inte använder sociala medier?

Vi förstår och respekterar om du av något skäl valt att inte använda sociala medier. Våra olika kanaler (utom infogrupperna p g a restriktioner från Facebook) är öppna för alla. Du kan alltså alltid besöka dem genom en webbläsare även om du inte är inloggad. Utöver det hittar du alla datum i vår kalender och vi kommer att göra vårt bästa för att hålla bloggen och hemsidan uppdaterad.

Hjälp oss gärna att sprida informationen genom att dela den här bloggposten!