Lifecenter Church

Om Lifecenter

Lifecenter är en växande, vibrerande och mångkulturell kyrka på tre platser – Västerås, Eskilstuna och Linköping, med huvudcampus i Västerås.

Vi är en kyrka för människor i alla åldrar, och från alla bakgrunder som gjort Lifecenter till vårt andliga hem. Vi brinner för att hjälpa människor att hitta ett nytt liv genom en tro på Jesus. Kyrkan ska vara en plats full av liv, en plats där vi hittar vänner och kan göra något viktigt för andra.

Med enkla ord sammanfattar vi frågan om Gud så här: Gud kom till oss så att vi kan komma till honom. Människor och Gud är vår passion.

 


 

Nätverk och samarbeten    

Pingst FFS
Lifecenter är en del av Pingst, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se

Hillsong Family
”Like-spirited, forward thinking, kingdom-building visionaries and ministries”. Så beskriver Brian och Bobbie Houston Hillsong Family-nätvärket som vi är en del av. Mer info: www.hillsong.com/family

 


 

Våra pastorer

PJ & UlricaPer-Johan och Ulrica Stenstrand har tjänat Lifecenter sedan starten år 2000.

”Det är en verklig förmån för oss att vara pastorer i Lifecenter. Hela det team av människor som vi får göra kyrka med varje dag inspirerar oss framåt. Lifecenter är drömmen om en kyrka där våra barn skulle kunna trivas och växa i sin tro. Våra barn som nu är vuxna och gifta: Robert med Amanda, Victoria med Luke fortsätter drömma samma dröm.”