Heart for the House

Heart for the House är vår årliga insamling utöver vårt tionde som gjort det möjligt för oss som kyrka att expandera på olika områden för att fler ska kunna lära känna Jesus.

Lifecenter byggs inte på några få människors uppoffringar, utan på engagemang och hängivenhet från alla som kallar detta sitt hem. Vi är fyllda med förväntan inför vad det här året kommer att betyda för vår kyrka, och för de människor som vi hjälper och når tack vare din gåva.

 

Mitt hjärta för huset

Nytt campus

Vi börjar resan mot ett nytt campus i Linköping. Detta är en del av vår vision om ”en kyrka på era platser”.

Kidsland

Nya och spännande lokaler för barnen i Lifecenter som inspirerar till lärande och lek.

City Sundays

Flera gånger varje år vill vi göra avtryck i våra tre städer med stora gudstjänster på o entliga platser såsom konserthus, biografer och arenor.

Socialt arbete

Vi kan inte se på när människor far illa utan att agera. Vi söker samarbeten för att kunna hjälpa bl a flyktingar, familjer i nöd och de som blivit o er för tra cking.